Login  |  عضو شوید  |  درباره ما  |  تماس با ما صفحه اصلی   

فرزند، ظهور یکبار دیگر خداوند در برنامه خلقت و آفرینش است. باورمان است که مادر و پدر واسطه هایی هستند برای ظهور این تجلی و وظیفه شان تنها فضاسازی در سه بخش فیزیکی، فکری و احساسی است تا گوهر وجود او که فطرت اوست شکوفا شود و رشد کند.
برآنیم تا براساس الگوی کودک متعادل محیطی را برای آگاهی خانواده ها و رشد کودکان مهیا سازیم.

قلم دوستانه  |  دوره ها  |  عضویت در سایت  |  درباره ما  |  تماس با ما
All rights reserved by persianmotion.com